Hvem er Steen Spile Kristensen??

En del mennesker kender mig, så for dem er en præsentation måske lidt overflødig. Men da der er endnu flere, der ikke kender mig endnu, og for at stille deres nysgerrighed, skal jeg her fortælle lidt om mig selv.
Dette kapitel er delt op i:

Opvækst.
Jeg blev født på Frederiksberg i 1954, og voksede op rundt omkring på Sjælland. I kronologisk orden har jeg blandt andet boet i: København, Roskilde, Næstved, Helsingør, Fredensborg, Hillerød og Kongens Lyngby, samt i et par landsbyer ind imellem. I 2003 havnede jeg i Helsingør igen, og i 2009 flyttede jeg til Langeland, så jeg har da fået set mig lidt omkring.
Det har så også betydet, at jeg i folkeskoletiden har gået i forskellige skoler gennem årene, afsluttende med en realeksamen fra Kongevejens Skole i Helsingør.
Nu tænker nogle gamle bekendte måske: 'Det navn siger mig overhovedet ikke noget'. Og det er forståeligt nok, for da jeg blev gift skiftede jeg efternavn fra Kristensen til Spile. Sådan kan man jo narre sine omgivelser.
Efter min skilsmisse i 2003, har jeg valgt at beholde navnet, i hvert fald indtil der sker noget andet i mit liv.
Og det "andet" er netop sket. Den 20.11.2004 giftede jeg mig med Lisbeth, og vi har taget Kristensen som efternavn, så nu er den ring atter sluttet.
Til top af side
Erhverv.
Efter realskolen brugte jeg et par år på at forsøge mig i forskellige retninger, inden jeg indgik lærekontrakt som elektronikmekaniker. Disse år, hvor jeg bl. a. sejlede slæbebåd og stenfiskerbåd, var dykkermedhjælper, begyndte ingeniørstudie og ville være maskinmester, føler jeg ikke har været spildt, for jeg lærte en masse, som senere har været til gavn i livet.
Men at komme i lære hos "M. P. Pedersen", der var et velrennomeret radiofirma, var nok noget af det bedste der skete for mig, for nu kom jeg på den rette hylde.
Senere, da firmaet lukkede, stod jeg med en halvfærdig uddannelse, men fik lov at fortsætte min læretid hos "Decca Navigator og Radar".
Efter læretidens ophør flyttede jeg til "ITT Marine" som servicetekniker.
I disse firmaer var mit arbejdsområde kommunikationsudstyr og navigationsudstyr, hovedsagelig til skibe, så mens jeg arbejdede, kunne jeg dyrke min store interesse for skibe. Især i de perioder, hvor jeg var rejsende servicetekniker, kom jeg meget omkring, og fik knyttet mange gode kontakter i både indland og udland.
Da ITT flyttede fra Glostrup til Horsens, fik jeg arbejde hos "Tage Olsen" der hovedsagelig handlede med måleudstyr, men også havde en lille afdeling for kommunikationsudstyr. Der kom jeg blandt andet til at arbejde med flynavigationsudstyr. Også der var jeg tit på farten rundt på den nordlige halvkugle.
Men en dag fik jeg det berømte tilbud, jeg ikke kunne afslå, og så havnede jeg på udviklingslaboratoriet på "HMP Antennefabrik" senere "Phelps Dodge" og "Celwave". Her var arbejdområdet nyt for mig, med udvikling af antenner og computerstyringer. Det var også en meget spændende og lærerig tid.
Men atter blev jeg ramt af nedskæringer, og da udviklingsafdelingen blev flyttet til USA, passede min nye funktion i firmaet mig ikke rigtigt.
En dag så jeg en annonce, hvor DSB søgte en tekniker til deres radioafdelig, og så havnede jeg i statens tjeneste.
Det var i 1983 og jeg arbejder stadig på en måde i en del af etaten. For en del af firmaet blev udskilt og kom til at hedde Banestyrelsen.
Senere blev hele den rådgivende del solgt fra til den store engelske koncern Atkins. Så nu er jeg havnet i et rådgivende ingeniørfirma, selv om jeg stadig er tjenestemand i Banestyrelsen, eller BaneDanmark som det nu hedder.
Og der står heller ikke noget om radio på mine daglige aktiviteter, men derimod sikkerhedsvalidering af signalsystemer. Titlen er også ændret til 'Ingeniør', så det jeg opgav i 1971 blev alligevel senere en realitet!!
Til top af side
Fritid.
Resten af siden er under udarbejdelse!! Med mine mange fritidsinteresser bliver det en sej omgang!!
Så kig på listen på forsiden, den giver et indtryk af lidt af dem.
Til top af side
Udgave 2.3, revideret 12.01.2011

Send post til Webmaster: info"snabel-a"oz7ya.dk.